Wat is ECE-R65?

Per 1 maart 2014 is een wettelijke regeling van kracht die eenheid en structuur moet brengen in het gebruik van zwaailichten (en sirenes) op voertuigen van hulpverleningsvoertuigen en alle andere bevoegde gebruikers van zwaailichten. In de regeling zijn voor zowel blauwe als ambergele verlichting nieuwe eisen gesteld. Alle signalering op voertuigen op de openbare weg moeten voldoen aan de Europese ECE R65 richtlijnen.

Wat houd de ECE R65 richtlijn precies in?

Door de komst van signaalverlichting in allerlei verschillende soorten kleuren, met diverse montagemogelijkheden in, op en aan het voertuig en ook met een groot verschil in kwaliteit en lichtopbrengst, zijn er richtlijnen opgesteld waarin signaalverlichting moet voldoen. Zo moet de gele lens, of de gele LED lichtbron van een lamp, een vastgestelde kleur ambergeel zijn en moet de lichtopbrengst van een lamp ook binnen een bepaalde waarde liggen. Daarnaast zijn er eisen gesteld aan de kwaliteit van het product. De verlichting wordt bijvoorbeeld getest op waterdichtheid en stevigheid. Met een R65 goedgekeurd product bent u dus verzekerd van een goede kwaliteit en een juiste felheid van de lamp!

Wanneer voldoe ik aan de R65?

Maar met een ECE R65 goedgekeurd product op uw voertuig, voldoet u nog niet direct aan de R65 eisen. De richtlijnen verplichten namelijk ook dat een voertuig 360 graden rondom zichtbaar moet zijn, op een afstand van 20 meter en kijkhoogte van 1,5 meter. Vanuit iedere hoek moet tenminste één lamp ten alle tijden zichtbaar blijven. Dit betekend ook dat in situaties waarbij lading, laadklep, laadkranen etc. tijdens werkzaamheden het zicht op een lamp ontneemt, er aanvullende verlichting gemonteerd moeten zijn.

Met een set R65 gekeurde flitsers in de grille en achterop uw voertuig bent u dus niet klaar. Dit is de zogenaamde secundaire verlichting en kan prima als extra verlichting dienen, maar alsnog moet u zorgen dat u 360 graden rondom zichtbaar bent. De meeste eenvoudig manier is een ECE-R65 zwaailamp, maar dit kan ook met een lichtbalk. Zelfs als u met een imperiaal rijdt, hebben wij de geschikte flitsers om toch 360 graden rondom signaal te creëren.

Waarom moet ik voldoen aan de ECE R65?

Wegbeheerders, Rijkswaterstaat en Politie kunnen controles uitvoeren bij voertuigen die bijvoorbeeld bij wegwerkzaamheden aan het werk zijn of gaan. Indien u op enige wijze niet aan de R65 richtlijnen voldoet (geen goedkeuring product, verkeerd of geen gebruik van zwaailicht, geen 360 graden zichtbaar signaal), kunnen boetes worden opgelegd.

Maar ook als blijkt dat u niet heeft voldaan aan de richtlijnen na een mogelijk ongeval waarbij uw voertuig betrokken raakt, kan het zijn dat u juridisch aansprakelijk wordt gesteld omdat u niet de juiste maatregelen heeft getroffen om gevaar af te wenden.

Wanneer mag ik een oranje zwaailicht gebruiken?

Een geel zwaailicht mag alleen gebruikt worden om andere weggebruikers te wijzen op een bijzondere of een gevaarlijke situatie, zoals het takelen van een auto met pech. Het voeren van gele zwaailichten geeft geen voorrangsrechten.

U hoeft geen vergunning of ontheffing aan te vragen voor het gebruik van een geel zwaailicht. Het gele zwaailicht mag gebruikt worden op het daartoe bedoelde motorvoertuig bij:

  • het verlenen van hulp op of langs de weg;
  • werkzaamheden aan, op of rondom wegen, inclusief sneeuwruimen en het strooien van gladde wegen;
  • hulpverlening aan voertuigen en het repareren of bergen en wegslepen van voertuigen;
  • het vervoer van een ondeelbare lading (bijvoorbeeld een graafmachine, een damwand of een boot) waarvoor ontheffing is verleend;
  • het begeleiden van transporten waarvoor een ontheffing is verleend;
  • het begeleiden van militaire colonnes;
  • het rijden met landbouw- of bosbouwtrekkers en motorvoertuigen met beperkte snelheid. Of door deze voertuigen getrokken aanhangwagens die inclusief de lading breder zijn dan 2.60 meter.

Let op dat alle oranje signalering die u gebruikt in bovenstaande gevallen, ten alle tijden gekeurd moet zijn volgens de ECE R65 richtlijnen.

Mag ik een blauw zwaailicht gebruiken?

Blauwe signaalverlichting mag uitsluitend gevoerd worden door bevoegde personen. Naast de hulpdiensten (politie, brandweer, ambulance etc.) mogen ook Rijkswaterstaat en een aantal andere diensten gebruik maken van blauwe verlichting. Medewerkers van deze instanties krijgen een specialistische opleiding voor het rijden met blauwe verlichting en zijn daarmee de enige personen die met blauwe verlichting mogen rijden.

Als u toch met een blauw zwaailicht de weg op gaat riskeert u ten eerste een hele hoge boete en ten alle tijden inbeslagname van de lamp. Maar u veroorzaakt zeer gevaarlijke situaties doordat u andere weggebruikers laat schrikken en onverwachte bewegingen laat maken. Wij controleren bij de verkoop van blauwe verlichting altijd voor welke instantie u werkt.

De volgende diensten mogen optische signalen en geluidssignalen voeren:

  • politie, ambulances en brandweer;
  • door de minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) aangewezen hulpdiensten: piketdiensten, wachtdiensten zoals nachtdokters van GGD’en en verplegend personeel ingezet bij spoedeisende hulpverlening;
  • ambulancemotoren en de dienstdoende arts van een doktersnachtdienst, als de melding is binnengekomen bij de Centrale Post Ambulancedienst (CPA).

Kleuren van zwaailichten

De Regeling optische en geluidssignalen 2009 (artikel 5 en 6) kent 3 kleuren zwaailichten. Namelijk blauwe, groene en gele zwaailichten.

Blauw zwaailicht
Blauwe zwaailichten worden alleen gebruikt voor dringende taken die worden uitgevoerd door de politie, brandweer en diensten voor spoedeisende medische hulpverlening, zoals een ambulance.