Ten behoeve van de eigen exceptionele transporten alsmede voor exceptionele transporten van derden beschikt van der Veen transport over een eigen begeleidingsdienst. Voor de nieuwste bus is gekozen voor een Axixtech Legion LED lichtbalk, MS6 LED flitsers, LED werklampen en een Mercura CCS11 voertuigbeheerssysteem, waarmee alle functies zijn te bedienen, zoals voorzijde of achterzijde van de balk uitschakelen, nachtstand, verkeerspijl, etc.